İş Güvenliği

İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

SU-BAR Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ‘de uygulanmakta olan inşaat işlemleri için uygulanan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

SU-BAR Grup İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin kurucularının 2012 yılından önce gerçekleştirdiği işlerde kazandığı tecrübe, deneyim ve saygınlık ile birlikte inşaat sektörünün aranılan şirketlerinden olma idealini taşımaktadır.

Uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Bu kapsamda ;

 • Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması,
 • Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi,
 • Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları,
 • Taşeronlarımızın çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır.,
 • SU-BAR GRUP İNŞAAAT

  Gücümüzü Referanalarımızdan
  Alıyoruz!

  Baraj,Gölet, Sulama, Drenaj, Dere Islahı, İçmesuyu ve İsale Hatları, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri, Karayolu, Hastane, Okul, Konut, Olimpik Spor Tesisleri, Müze ve Askeri Yapılar gibi birçok projede yer alarak gücümüz referanslarımız olmuştur.
  56
  Baraj PROJESİ
  112
  Sulama Kanalı
  211
  DİĞER Projeler